Veja - Ethnoambient

Veja

Hrvatska |

Veja-xl
Photo:

Posebno nam je drago kad otkrijemo neku mladu grupu koja cijeni i održava tradicijsku kulturu iz koje potječu. Etno skupina Veja jedna je njih. Tradicijska glazba istarskog poluotoka njihov je glavni motiv i nadahnuće koje im daje energije kako bi se u mnoštvu studentskih i radnih obveza uspjeli posvetiti i glazbenom stvaralaštvu i publici prenijeti vlastiti doživljaj glazbe koja je pokretala, vedrila i osnaživala njihove roditelje, bake i djedove. Član Veje, Goran Farkaš pokrenuo je 2009. g. i festival TradInEtno u Pazinu koji je ove godine ponudio tri dana ispunjena koncertima, filmovima, predavanjima i radionicama o tradicijskim plesovima i pjesmama Istre, ali i drugih područja.

Možda bi se preci članova grupe Veja isprva začudili načinu na koji njihovi potomci danas koriste mih, gajde, kaval, violinu, harmoniku i gitaru uz bas gitaru, djembe i cajon, ali bi s vremenom prihvatili činjenicu da se sve mijenja, a time i raste, a sve što raste – živi, nadahnjuje i pruža nove prilike za nova stvaralaštva.