Vruja - Ethnoambient

Vruja

Hrvatska | Slovenija |

Vruja_by_ljubo_radovac
Photo:

Pod imenom Vruja okupljeni su glazbenici koji izvor svojeg glazbenog stvaralaštva pronalaze u tradiciji Istre. Nazivaju ih pionirima preporoda pučke glazbe tog čarobnog, multikulturnog poluotoka. Članovi Vruje svjesni su da većina blaga koje traže leži skriveno u domaćinstvima te su često na istraživačkom pohodu, slušajući one koji se sjećaju drevnih melodija, ali podjednako se koriste i već zapisanim glazbenim motivima koje su entuzijastični etnolozi spasili od zaborava. U skladu s raznolikošću glazbene tradicije Istre, Vruja se pri interpretaciji polke, valcera, šaltina, mazurke, štajre sjeverne Istre koristi tipičnim glazbalima tog područja; vijulinom, bajsom, klarinom i remonikom dok glazbenu tradiciju južne Istre, kao što su mantinjada i balun zasviraju velom i malom sopelom ili roženicom, mehom i šurlama.
Katkad sve ove melodije nadopune zvukom gitare, mandole, flaute, gajdama i električnom bas gitarom karakterističnim vokalnim dionicama.


VRUJA su: Marino Kranjac (vokal, violina, dude, mandola, sopele, gitara), Alenka Kranjac (vokal, daska), Peter Kaligarič (harmonika), Rok Kleva Ivančić (violina), Gabrijel Križman (gitara, mandola, vokal) i Gorast Radojević (istarski bajs, električna bas gitara).