Impressum - Ethnoambient

Organizator:
Suorganizatori:
Pokrovitelji:
Sponzori:
Festival sufinanciraju udruge iz fonda sredstava koje prikupe na ime prava na naknadu za prazne medije, a koja se sukladno odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dodjeljuju temeljem Natjecaja za potporu projekata s podrucja popularne glazbe.
Medijski pokrovitelji: