Andor Végh - Ethnoambient

Andor Végh

Hungary |

Andor
Photo:

 

 

Andor Végh, rođen 1974. u Mohaču, u Mađarskoj. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio u Pečuhu u hrvatskoj školi “Miroslav Krleža“. Godine 2002. diplomirao geografiju, a kao državni stipendist doktorirao je geografske znanosti 2008. Od 2005. radi kao predavač na Sveučilištu u Pečuhu.

 

Sviranjem se bavi od djetinjstva. Glavni instrumenti su mu gajde, dude (hrvatske, mađarske, makedonske i bugarske vrste), svirale, dvojnice, klarinet, okarina, itd.

Od srednje škole sakuplja narodne melodije i glazbala i susreće se s izvornim sviračima gajdi i duda Slavonije i Baranje (Drventić, Gadanji, Ardai, Knežević, Obrovac,…).

Od 1995. djeluje kao suradnik u raznim orkestrima i KUD-ovima i sudjeluje u mnoštvu glazbenih projekata u Europi. Godine 2002. uručena mu je nagrada Ministarstva kulture i mladeži Mađarske: "Mladi majstor narodne umjetnosti".

Od 2003. pridružuje se grupi Kries s kojom publiku diljem svijeta upoznaje s hrvatskim tradicijskim glazbalima i melodijama.

 

Andor je nekima poznat kao član grupe Kries, a velikom broju ljubitelja tradicijske glazbe kao svirač i predavač. Već više od 13 godina održava seminare, radionice, a i redovne sate u glazbenim školama, (seminari na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Nacionalna gajdaška akademija u Glasgowu, u Škotskoj, radionice povodom obilježavnja UNESCO-vog Dana kulturne raznolikosti …).