Impressum - Ethnoambient

Organizer:
Kopito_rec_logo

Kopito Records d.o.o

Eugena Kvaternika 3

44320 Kutina

Croatia

Co-organizers:
Domkulture

Dom Kulture Zvonimir

Kralja Zvonimira 50

21210 Solin

Acroanima


acroAnima

Support:
Min_kulture


Republika Hrvatska Ministarstvo kulture

SolinGrad Solin

Sponsors:
Huzip
Hds2
Zapraf-logo
Festival sufinanciraju udruge iz fonda sredstava koje prikupe na ime prava na naknadu za prazne medije, a koja se sukladno odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima dodjeljuju temeljem Natjecaja za potporu projekata s podrucja popularne glazbe.
Media:
Froots
Portal_kastela